TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Co to TUS i dla jakich dzieci jest skierowany? Poniżej kilka przydatnych informacji. Zajęcia odbywają się w małych grupach od 3 do 5 osób.

Prowadząca p. Edyta Czarnecka – oligofrenopedagog, terapeuta

Terminy zajęć pojawią się na przełomie sierpnia i września (poniedziałki, środy).