Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna to neurologiczny proces polegający na organizowaniu doznań zmysłowych płynących z otoczenia, pozwalający na interakcję człowieka z otaczającym go światem.

Terapia metodą integracji sensorycznej jest prowadzona wyłącznie przez certyfikowanego terapeutę, a podstawą do jej zaplanowania i prowadzenia jest diagnoza.

Poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia, w formie zabawy dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących z ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na poprawę organizacji wykonywanych działań. Podczas terapii dochodzi do usprawniania pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do wielu umiejętności takich jak jazda na rowerze, pisanie, czy czytanie. Podczas zajęć terapeuta odpowiednio stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia jego funkcjonowanie w zakresie motoryki małej, motoryki dużej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technik terapeuta wpływa na nadwrażliwość lub podwrażliwość systemów sensorycznych.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci

 • z trudnościami w uczeniu się
 • ADHD, ADD
 • autystycznych, z zespołem Aspergera
 • z zaburzeniami mowy
 • z alkoholowym zespołem płodowym
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z chorobami o podłożu genetycznym
 • z ciąż wysokiego ryzyka / po powikłanych porodach
 • przedwcześnie urodzonych
 • z upośledzeniem umysłowym
 • Objawy

  • ma trudności z czynnościami samoobsługowymi (samodzielne ubieranie się, jedzenie, mycie)
  • ma trudności z czynnościami manipulacyjnymi np.: rysowanie po śladzie, wycinanie
  • ma trudności w przepisywaniu z tablicy, podręcznika
  • myli strony prawa-lewa
  • jest ruchliwe
  • uwielbia szybki ruch, lubi kręcić się
  • ma słabą równowagę,
  • często przewraca się i potyka
  • ma nieprawidłową postawę
  • wygląda na rozluźnione
  • jest niezgrabne ruchowo
  • szybko się męczy
  • z trudnością, długo lub niechętnie nabywa nowe umiejętności
  • reaguje gwałtownie na niewielkie urazy
  • szybko przechodzi ze śmiechu w płacz
  • ma trudność w koncentrowaniu się, szybko się rozprasza
  • potrzebuje powtarzania poleceń i dodatkowych wskazówek
  • nie toleruje hałasu
  • nie ma dominującej ręki
  • nie lubi ruchu – huśtania, kręcenia się
  • ma chorobę lokomocyjną
  • źle znosi czynności pielęgnacyjne: czesanie, mycie głowy, buzi, zębów itp.
  • nie toleruje wielu pokarmów
  • odmawia jedzenia wielu produktów
  • poszukuje kontaktu fizycznego, lubi być dotykane
  • narzeka na pewne rodzaje materiału, metki
  • jest nadwrażliwe na zapachy, miewa odruch wymiotny

  Terapia ręki

  Terapię poprzedza diagnoza, która służy rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka nie tylko pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale także ewentualnych zaburzeń i dysfunkcji całego organizmu. Dzięki diagnozie terapeuta może zaplanować i dobrać odpowiedni plan terapii dla dziecka. Terapia ręki ma przede wszystkim doprowadzić do samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego dziecka.
  Terapia ręki uczy również cierpliwości, stymuluje koncentrację oraz stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, bowiem precyzja ruchów palców dłoni jest powiązana z jakością mowy.

  Objawy

  • ma trudności z czynnościami samoobsługowymi (samodzielne ubieranie się, zapinanie ubrań, jedzenie, mycie)
  • wygląda na rozluźnione, przedmioty wypadają mu z rąk
  • wygląda na spięte, zbyt mocno ściska przedmioty
  • niechętnie podejmuje czynności manipulacyjne (rysowanie, pisanie, lepienie, układnie drobnych przedmiotów)
  • ma trudności z koordynacją obu rąk
  • zbyt szybko lub zbyt wolno wykonuje czynności manipulacyjne
  • unika zabaw manipulacyjnych związanych z brudzeniem się
  • unika dotykania różnych, nowych faktur
  • ma trudność z dostosowaniem siły w zabawie
  • niechętnie rysuje
  • pisze brzydko, nieczytelnie
  • nieprawidłowo trzyma ołówek

  Terapia logopedyczna

  Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz badaniem dziecka. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania. Celem terapii jest usprawnianie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawianie jakości funkcji języka oraz oddechu, a także wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych.

  Zajęcia przeznaczone są dla dzieci

  • z wadami wymowy
  • opóźnieniami w rozwoju mowy
  • jąkających się
  • z rozszczepieniem wargi podniebienia
  • dziecięcym porażeniem mózgowym
  • autyzmem
  • niedosłuchem
  • dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią

  Objawy

  • mówi za mało, w porównaniu z rówieśnikami
  • sepleni, mówi niewyraźnie
  • nie wymawia głoski „r”
  • przestawia sylaby
  • jąka się
  • zbyt długo korzysta ze smoczka lub pije z butelki
  • ma problemy z oddychaniem przez nos
  • jeśli posiada wady zgryzu lub braki w uzębieniu
  • gdy posiada wady słuchu
  • pochodzi z rodziny dwujęzycznej
  • jeśli istnieje konieczność wprowadzenia alternatywnej metody komunikacji

  Terapia pedagogiczna

  To zajęcia niosące pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce. Istota terapii sprowadza się do usprawniania zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka. 

  Celem terapii jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, ze szczególnym naciskiem usprawniania funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania tj. wzrokowych, słuchowych, motorycznych oraz ich sprawnego współdziałania ze sobą.

  Zajęcia odbywają się regularnie, we współpracy terapeuta-dziecko-rodzic.

  Czas trwania terapii pedagogicznej uzależniony jest od rodzaju, głębokości zaburzeń oraz indywidualnych możliwości oraz motywacji dziecka.

  Najczęściej spotykane trudności w uczeniu się to:

  • Dysgrafia
  • Dysleksja
  • Dysortografia

  TUS

  TUS Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), ADHD, dzieci nieśmiałych oraz z trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie (przestrzeganie zasad, uwzględnianie potrzeb innych osób, praca zespołowa), rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz naukę radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Zajęcia odbywają się w sposób cykliczny, cztery razy w miesiącu, w grupie od 3 do 5 osób.

  Terapia behawioralna

  Terapia behawioralna opiera się na założeniu, że wszelkie niepożądane zachowania takie jak nieśmiałość, moczenie nocne u dzieci, fobie, nerwice, zostały wyuczone i że w związku z tym mogą zostać oduczone. Terapia behawioralna jest inaczej określana jako modyfikacja zachowania. Terapeuci behawioralni odnoszą sukcesy w walce z lękami, kompulsjami, depresją, uzależnieniami, agresją i zachowaniami przestępczymi.
  Terapia behawioralna (Applied Behavior Analysis ABA) jest również podstawową formą terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

  Najczęściej spotykane trudności w uczeniu się to:

  • Rozwijanie zachowań deficytowych, czyli zachowań, które uważa się za pożądane u dziecka w pewnym wieku, a które u danego dziecka występują zbyt rzadko lub nie występują wcale takie jak motywacja, naśladowanie, prawidłowa mowa, okazywanie uczuć, zabawa tematyczna, samoobsługa itp.
  • Redukowanie zachowań niepożądanych, czyli zachowań destrukcyjnych, agresywnych i autoagresywnych, autostymulacyjnych, rytualistycznych, zakłócających naukę, nieprawidłowych reakcji emocjonalnych, odmawianie jedzenia, czy też nieprawidłowa mowa.
  • Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie. Zachowanie jest zgeneralizowane, wówczas gdy jest trwałe, pojawia się w różnych środowiskach, w obecności różnych osób oraz rozszerza się na zachowania pokrewne. Jeżeli generalizacja nie następuje, terapia ma jedynie ograniczoną wartość.

   Czas trwania terapii to około dziesięciu lub dwudziestu sesji odbywających się raz lub dwa razy w tygodniu. Jedna sesja trwa zwykle około godziny.

  Gimnastyka korekcyjna

  To zajęcia w małej grupie od 3 do 5 dzieci, mające na celu profilaktykę i korekcję wad postawy, zwiększenie wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a przede wszystkim kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy.
  Ćwiczenia korekcyjne są dobierane indywidualnie do zaistniałej wady postawy oraz wykonywane są w sali wyposażonej w drabinki, lustra, maty do ćwiczeń, oraz przy użyciu rozmaitych sprzętów umożliwiających i ułatwiających prawidłową korekcję.

  Korygowane wady postawy:

  • skoliozy
  • płaskostopie
  • wady klatki piersiowej
  • plecy płaskie, okrągłe
  • koślawość, szpotawość stóp
  • koślawość, szpotawość kolan

  Fizjoterapia

  Fizjoterapią w naszym gabinecie zajmuje się p. Krzysztof Stegienko. Niesie pomoc wszystkim tym, którym towarzyszą problemy ze strony układu ruchu.
  Terapia odbywa się indywidulanie, po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu oraz badania.

  Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i dorosłych

  • osób z wadami postawy
  • osób po urazach sportowych
  • pacjentów ortopedycznych
  • pacjentów neurologicznych
  • kobiet w ciąży

  Gabinet terapeutyczny Latawiec

  • ul. Sopranowa 35
   05-825 Książenice
  • 664473773
  • olga.uscilowska@gmail.com

  Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio